Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Väsby Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Väsby Simsällskap bildades 1964. Idag har vi c:a 1800 medlemmar. Klubben bedriver träning i Vilundabadet där även vi bedriver babysim, simlekskola, simskola och motionsverksamhet. Sommartid driver klubben kvartersbadet Hasselbadet.

Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde.
Väsby SS bedriver såväl motions -och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten.


Gemensamt för alla i Väsby SS är att det skall vara roligt med vatten.

 

Klicka här för att boka in dig till simskolan!
KOM OCH TITTA PÅ SWIM OPEN STOCKHOLM 3-6 APRIL
2020-02-17 13:52
Hej
Vill ni komma och titta på Swim Open Stockholm 3-6 april så kan ni boka biljetter via oss på kansliet. Vi som arrangörsklubb får ett rabatterat pris, 150 kr/pass eller seriebiljett för 400 kr .

Kontakta post@vss.se och skriv vilket pass och vilka ni är så bokar vi biljetter. Faktura skickas på mail. 

Välkomna
ÅRSMÖTE 18 MARS
2020-02-13 10:22
KALLELSE TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (ÅRSMÖTE) 2020

Härmed kallas alla medlemmar i Väsby Simsällskap till 2020 års ordinarie föreningsmöte. Mötet hålls onsdag 2020-03-18, kl. 19.00 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRENINGSMÖTET 2020
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2020.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fråga om bildande eller nedläggning av sektion.
12. Val av
a. Väsby Simsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
d. två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. I detta val är ej ledamöter i styrelse, sektion eller kommitté valbara.
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid av ett år.
13. Behandling av inkomna förslag.
14. Övriga frågor
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Mötet avslutas i vanlig ordning med prisutdelning för KM samt utdelning av andra utmärkelser.
Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på Väsby Simsällskaps kansli, 
Husarvägen 29, fr.o.m. 2020-03-16.

Väsby Simsällskaps styrelse
SIMSKOLANS BOKNING PERIOD 4
2020-02-05 14:20
Hej!

Här kommer information inför simskolans bokning för period 4.


Bokningen öppnar för prioriterande grupper vecka 11. Följande grupper bokas på respektive dag
  • hajen och fisken bokas måndag 9/3 kl 08.00
  • pingvinen silver och guld bokas tisdag 10/3 kl 08.00
  • sköldpaddan och baddaren bokas onsdag 11/3 kl 08.00
  • babysim, minisim, maneter, krokodiler och vuxensim bokas torsdag 12/3 kl 08.00
  • simteknik multi, ungdomscrawl och crawlkurs bokas fredag 13/3 kl 08.00.

Bokningen för alla öppnar vecka 12 måndagen den 16/3 kl 08.00

Simteknik i 25:an och Superhajar bokas via mail till simskolan@vss.se

Följande veckor är simskolan i period 4:
Period 4 v. 13-24, 23/3-13/6 

Måndagar är följande veckor: 30/3-8/6 14,17,18,19,20,21,22,23,24 Paus v 15 o 16 pga Påsklov samt Annandag påsk. 

Tisdagar är följande veckor: 24/3-26/5 13,14,16,17,18,19,20,21,22 Paus v 15 pga Påsklov. 

Onsdagar är följande veckor: 25/3-27/5 13,14,16,17,18,19,20,21,22 Paus v 15 pga Påsklov. 

Torsdagar är följande veckor: 26/3-11/6 13,14,16,17,19,20,22,23,24 Paus v 15 pga Påsklov samt v 18 Valborgsmässoafton o v 21 pga Kristihimmelsfärdsdagen. 

Fredagar är följande veckor: 27/3-5/6 13,14,16,17,19,20,21,22,23 Paus v 15 pga långfredag samt v 18 1:a maj. 

Lördagar är följande veckor: 4/4-13/6 14,16,17,18,19,20,21,22,24 Paus v 15 pga Påskafton samt v 23 Nationaldagen 6 juni. 

Söndagar är följande veckor: 5/4-7/6 14,16,17,18,19,20,21,22,23 Paus v 15 pga Påskafton 

Ledigt=ingen simskola 
Vecka 15 pga Påsklov. 
Vecka 16 pga Annan dag påsk. 
Vecka 18 tisdag 30/4 Valborgsmässoafton och onsdag 1/5 1 maj 
Vecka 21 torsdag 21/5 Kristihimmelsfärdsdagen.
Vecka 23 lördag Nationaldagen 6 juni.

Har ni frågor går det bra att maila till simskolan@vss.se 

Välkomna!
FUNKTIONÄRSUTBILDNING
2020-01-30 11:55
Kom och va med och ta tillfället i akt!


Nu är det dags för funktionärsutbildning! Vi har två tillfällen under våren!


Gå in och anmäl dig på mail till följande:

Utbildningsansvarig Malena Unevik malena.unevik@telia.com

Funktionärsansvarig Helena Melander helena.ac.melander@gmail.com

 
Utbildningstillfällen: 


1. Teori 7 mars kl. 9-16 i köket på kansliet, simhallspraktik den 19 mars kl. 18-19 i simhallen.

2. Teori 18 april kl. 9-16 i köket på kansliet, simhallspraktik den 23 april kl. 18-19 i simhallen.


VÄLKOMNA

SPORTLOVSSIMKOLLO
2020-01-27 10:34

Hej!


Vi kommer arrangera Sportlovssimkollo!


Kort beskrivning av aktivitet:

Ett simkollo är också en utmärkt chans att lära känna nya vänner. Alla deltagare kommer ta sin simning ett steg längre oavsett vilka förkunskaper man har. Vi har roliga och varierande simträningspass 1-2 gånger per dag. Tiden mellan träningspassen fyller vi med andra roliga aktiviteter som t.ex. bowling, äventyrsbad och även en chans att få prova på lite andra idrotter.


Datum: 24-26/2 -2020 kl 09.00-15.30


Plats: Vilundabadet Medley – Vilundaparken VSS-kansli lokaler


Ålder: 7-12 år


Anmälan: Skicka anmälan till simskolan@vss.se senast 17/2-2020. Ange barnets namn, adress och personnummer, ev. allergier/särskild kost samt vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

 

Kostnad: 950 kr


Övrigt:
Mellanmål ingår

 

Arrangör: Väsby Simsällskap

Kontakt: Josefin Lillhage Östblom, simskolan@vss.se  

 

Nyheter från våra grupper
Shopen, 29/10 06:32 
Shopen, 31/05 14:30 
Funktionärer, 07/03 10:31 
Funktionärer, 12/12 13:29 
 
Våra sponsorer
AQUA