SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Väsby Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Väsby Simsällskap bildades 1964. Idag har vi c:a 1800 medlemmar. Klubben bedriver träning i Vilundabadet där även vi bedriver babysim, simlekskola, simskola och motionsverksamhet. Sommartid driver klubben kvartersbadet Hasselbadet.

Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde.
Väsby SS bedriver såväl motions -och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten.


Gemensamt för alla i Väsby SS är att det skall vara roligt med vatten.

 

Klicka här för att boka in dig till simskolan!

Torsdag 19 maj har shopen ändrade öppettider
2022-05-05 11:24

Torsdag 19 maj har shopen ändrade öppettider, pga Utmanaren. Vi har öppet kl 17-19 (istället för 18-19.30).

Varorna från klubbkvällen har kommit - kom och hämta!
2022-04-27 19:44

Varorna från klubbkvällen har kommit nu och kan hämtas i shopen, torsdagar 18-19.30. Välkomna!

 

Simkollo på sommarlovet 20-22 juni
2022-04-27 14:12

För att vara med på simkollot ska du kunna simma 50m på djupt vatten och vara mellan 8-12 år. Här får man en chans att lära känna nya vänner inom simningen samtidigt som man får en utmärkt chans att ta sin simning ett steg längre. Läs mer om sommarens simkollo här

Sommarens intensivsimskola är öppen för bokning!
2022-04-20 09:58

Vi har öppnat bokningen för sommarintensiven. Vi håller simskolan två gånger, v 25-26 och v 31-32. Vi simmar 9 dagar i rad på samma tid och ni kan läsa mera här

och boka här.

Välkomna!

KALLELSE TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (ÅRSMÖTE) 2022
2022-03-22 21:26

Härmed kallas alla medlemmar i Väsby Simsällskap till 2022 års ordinarie föreningsmöte. 

Mötet hålls tisdag 29 mars, kl. 18.30 på Messingen, Love Almqvist torg 1 i Upplands Väsby

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRENINGSMÖTET 2022
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2022.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fråga om bildande eller nedläggning av sektion.
12. Val av
a. Väsby Simsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
d. revisor för en tid av ett år. I detta val är ej ledamöter i styrelse, sektion eller kommitté valbara.
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid av ett år.
13. Behandling av inkomna förslag.
14. Övriga frågor

Mötet avslutas.

 

Verksamheten tar över för utdelning av utmärkelser och pris för KM resultat.

 

Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på Väsby Simsällskaps kansli, 
Husarvägen 29, fr.o.m. 2022-03-21.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!


Väsby Simsällskaps styrelse

 

Verksamhetsberättelse 2021

Budget 2022

Revisionsberättelse

Årsbokslut

Nyheter från våra grupper
Superhaj 1, 01/11 16:19 
Superhaj 2, 01/11 16:18 
Maneterna, 01/11 15:59 
Pingvinen Guld, 01/11 15:05 
 
Våra sponsorer
Vi är en del av...