Väsby Simsällskap

Simskoleverksamhet
Bakgrund och målsättningar  

Väsby Simsällskap har bedrivit simskola sedan 1993. Vår uppgift är att tillgodose främst barns och ungdomars behov av vattenverksamhet och simning, samt att under lekfulla former utveckla deras vattenvana och simkunnighet. 1996 tog Väsby Simsällskap över ansvaret för driften av Väsbybadet. Simskoleverksamheten i klubben utvecklades till att omfatta ett i princip komplett utbud av vattenverksamhet för barn och ungdomar.

Under hösten 2009 flyttade verksamheten över till det nybyggda Vilundabadets två undervisningsbassänger. På vardagsförmiddagar bedriver Väsby Simsällskap simundervisning för kommunens sexåringar och på eftermiddagar, kvällar och helger bedrivs simskoleverksamhet efter Väsby Simsällskaps simskolestruktur.

Våra simskolor har ett mycket gott rykte för sin höga kvalitet! Dess popularitet har ständigt ökat under årens lopp vilket lett till att allt fler föräldrar vill att deras barn skall lära sig simma hos Väsby Simsällskap.


Struktur och upplägg

Väsby simsällskap bedriver simundervisning enligt Simlinjen och har varit certifierade 2012 och 2013 av Svenska Simförbundet.

From 2014 så har Svenska  simförbundet nya riktlinjer, Simlinjen – Svenska simförbundets utvecklingstrappa, vilket Väsby simsällskap följer. Simförbundets Simlinje är en utvecklingstrappa, som pekar på vilka färdigheter man bör sträva efter i olika utvecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, baserat på internationella modeller. Simskolan följer de två första stegen i trappan, Vattenvana och aktiv start samt Lekfull siminlärning och rörelseglädje.

Att följa nya Simlinjen och att vi varit Certifierade innebär att kvalitets kriterierna för simskolan är uppfyllda gällande antalet barn/ledare, 6 st/1 ledare samt ledarnas utbildnings nivå och att det finns en tydlig röd tråd i verksamheten.

Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas för att kunna utvecklas och det ska finnas tydliga mål och kriterier för de olika grupperna som följer svenska Simförbundets simlinje. I simlinjen tränar vi på alla simsätt, Ryggsim, Crawl, Bröstsim och Fjärilsim.

Vi bedriver simskola under hela året förutom under jullovet och under sommarlovet då det är ledigt.

From hösten 2015 så har Simskolan 3 perioder på ett år och en intensivomgång. Varje period har 11 lektionstillfällen med ett återbads tillfälle för de barn som missat en lektion. Lektionerna varierar från 30-45 minuter beroende på nivå av grupp. Vid sista lektionstillfället då det är avslutning, har barnen uppvisning för föräldrar samt att de får diplom.


Första perioden startar på hösten efter sommarlovet, se nedan:

Första perioden startar månadsskiftet augusti/september och pågår till november.

Andra perioden varar från november till mars (med uppehåll vid jul och nyår).

Tredje perioden startar i mars och pågår till början av juni.

Intensivsimskolan pågår under andra delen av juni.


Simskolan Schema för period 3: klicka här  


OBS! From januari 2018 så är onsdagens tid för Superhajen 1 och 2 ändrade. Vi har träning onsdagar 16.00-17.00 Superhajen 2 och 17.00-18.00 Superhajen 1

SIMSKOLANS SCHEMA PERIOD 3
2018-01-31 14:07
Klicka HÄR för att se schemat!

Simskolan tredje period är mellan vecka 10-23 veckodag
                                                             vecka 11-24 helgdag
SIMSKOLANS SCHEMA PERIOD 2
2017-12-12 12:44
Klicka här för att se schemat:  HÄR

OBS! From januari 2018 så är onsdagens tid för Superhajen 1 och 2 ändrade. Vi har träning onsdagar 16.00-17.00 Superhajen 2 och 17.00-18.00 Superhajen 1
Ny information
2017-11-01 14:02

Nyheter i simskolan! För schema klicka: Här


Nästa bokning för period 3 öppnar:
  • hajen och fisken bokas måndag 12/2 kl 08.00
  • pingvinen silver och guld bokas tisdag 13/2 kl 08.00
  • sköldpaddan och baddaren bokas onsdag 14/2 kl 08.00
  • babysim, minisim, maneter, krokodiler och vuxensim bokas torsdag 15/2 kl 08.00
  • simteknik bokas fredag 16/2 kl 08.00.

Ovan bokningstid gäller för Er som är prioriterade alltså simmar i pågående period.


För Er som inte är prioriterade alltså Ni som inte simmar i en pågående grupp så kommer det en text EJ bokningsbar och för er öppnar bokningen för period 3 måndag 19/2 kl 08.00.


Simteknik 25 m fortsättning, Superhajen och ungdomscrawl bokas via kansliet likaså våra crawlträningsgrupper. För att boka kontakta oss på mail simskolan@vss.se.


From hösten 2017 har vi gjort om grupperna i Superhajen. Det finns tre steg, 1 2 3 där 1 är mest avancerad och man tränar två gånger i veckan under en termin samt att man tävlar på våra Utmanartävlingar. Träningen följer numera terminer dvs börjar i augusti och slutar i december. Det är inga perioder längre därav en prishöjning i Superhajen.


Det är kortbetalning vid bokning i simskolan. Bekräftelse på bokning skickas via mail så snart bokningen är genomförd.

Simskolans kursavgifter kommer att höjas from våren 2017. Anledningen till detta är en service avgift för kortbetalning.

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Väsby Simsällskap, 22/05 15:44 
Väsby Simsällskap, 16/05 14:12 
Väsby Simsällskap, 15/05 11:53 
Väsby Simsällskap, 14/05 15:35 
Väsby Simsällskap, 07/05 15:20 
 
Våra sponsorer
AQUA