Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Väsby Simsällskap

SIMLINJEN

Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller. 


Väsby Simsällskap använder sig av utvecklingstrappan 1 och 2.


Utvecklingsstadium 1 riktar sig till verksamhet för de allra yngsta barnen och deras föräldrar. 

Utvecklingsstadium 2 riktar sig till verksamhet för barn i 4-8 års åldern, som genom målrelaterade lekar utifrån barnets egna förutsättningar lär sig de elementära grunderna i de fyra simsätten med slutmålet att bli simkunnig. 


Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion och hälsa. 

Simlinjen hjälper till att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- och elitperspektiv. Genom tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör Simlinjen ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling både när det gäller tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur.


Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala/mentala delkapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all simtränarutbildning inom Svensk Simidrott. 

De åtta utvecklingsstadier bygger på vad simmaren uppnått i föregående stadium.  Därför är det viktigt att tänka på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. Verksamheten bör vara så individanpassad som möjligt. Figuren nedan visar hur stadierna är kopplade till perioden före, under och efter puberteten.


 
Våra sponsorer
AQUA