Väsby Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!
Väsby Simsällskap bildades 1964. Idag har vi c:a 1800 medlemmar. Klubben bedriver träning i Vilundabadet där även vi bedriver babysim, simlekskola, simskola och motionsverksamhet. Sommartid driver klubben kvartersbadet Hasselbadet.
Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde.
Väsby SS bedriver såväl motions -och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten.

Gemensamt för alla i Väsby SS är att det skall vara roligt med vatten.

Klicka här för att boka in dig till simskolan!

SIMMARKALLELSE MEDLEY CUP ÅKERSBERGA
2018-04-19 15:37
KÖR HÅRT & HA KUL!
Klicka HÄR!
BÄSTA FYRAN i UPPLANDS VÄSBY
2018-04-19 10:40
Igår simmades årets upplaga av Bästa Fyran här i kommunen.
Det var ett härligt engagemang från de skolor som deltog. Glada hejarklackar som höjde stämningen i simhallen och hejade på sina klasskamrater.
Stort tack för alla som var här och deltog!

 
SPONSORSIM NÄSTA TORSDAG 19/4
2018-04-12 09:45
Vi vill påminna om Sponsorsim nästa vecka den 19/4 kl 16.00-19.30
Alla är välkomna! Vi tar gärna emot hjälp av er föräldrar för att räkna alla simlängder som kommer simmas av barnen. Det kommer finnas lotteri och fikaförsäljning. (Swish el kontanter)

Vi hoppas så många som möjligt kan komma!

Sponsorsim arrangeras för att föreningen skall kunna subventionera tävlingar och läger. Betala bassänghyra och lön till våra simtränare så att de kan fortsätta utveckla och träna alla våra tävlingsaktiva. Slutligen kommer de insimmade pengarna gå tillbaka till de aktiva.
SWIM OPEN
2018-04-09 09:02
ETT STORT TACK
Jag vill ge alla ett stort TACK som varit med och hjälpt till på Swim Open.
Utan er hjälp hade vi inte kunnat göra denna tävling så bra som den blivit. Det är många som kommer förbi och tackar för en välskött trevlig och fin tävling.

Tack till alla som byggt upp och rivit ner!
Tack till alla som kopierat sprungit och tejpat listor.
Tack till alla som städat, plockat skräp och slängt skräp.
Tack till våra fina prisbärare.
Tack till er som satt i hospitality desk som svarat på frågor tagit emot vid incheckning och hjälpt till vid utcheckning.
Tack för bra framträdande i Eurosport.

Tack alla simmare och tränare som gjort ett bra jobb. För er som åker till Bergen önskar jag Lycka till!

TACK
KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP
2018-04-03 11:29

Härmed kallas alla medlemmar i Väsby Simsällskap till extra föreningsmöte. 

Mötet hålls tisdag 2018-04-17, kl. 18.00 på Väsby Simsällskaps kansli, Husarvägen 25 i Upplands Väsby. Syftet är att fastställa budget för verksamhetsåret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID EXTRA FÖRENINGSMÖTE 17 APRIL 2018

 

1.    Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.    Fastställande av dagordningen.

4.    Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.    Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.

6.    Styrelsens föreslagna budget för 2018.

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

 

Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på Väsby Simsällskaps kansli, Husarvägen 29, fr.o.m. 2018-04-10. Se budget nedan.


Budget 2018

Förutsättningarna för budget är osäkra sedan kommunen gör en upphandlling av driftsavtalet för Vilundabadet. Budget kan komma revideras inför höstterminen om denna förutsättning förändras mycket. Intäkter från simskola och träningsaktiviteter är i nivå med 2017. Omorganisering av träningsgrupperna under 2017 beräknas ge helårseffekter under 2018.

 

 

Totalt

dec-17

dec-16

Budget 2017

Budget 2018

Intäkter

9 857

10 039

9 350

9 750

Aktivitetskostnader

-4 357

-4 418

-3 760

-3 890

Övriga kostnader

-1 008

-888

-790

-860

Personalkostnader

-5 237

-4 530

-4 820

-5 000

Netto f avskr

-745

203

-20

0

 

Väsby Simsällskaps styrelse

Nyheter från våra grupper
Funktionärer, 07/03 10:31 
Funktionärer, 08/02 10:14 
Simskoleverksamheten, 31/01 14:07 
Väsby Swimrun, 10/01 13:06 
Funktionärer, 12/12 13:29 
Simskoleverksamheten, 12/12 12:44 
 
Våra sponsorer
AQUA