Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Väsby Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Väsby Simsällskap bildades 1964. Idag har vi c:a 1800 medlemmar. Klubben bedriver träning i Vilundabadet där även vi bedriver babysim, simlekskola, simskola och motionsverksamhet. Sommartid driver klubben kvartersbadet Hasselbadet.

Väsby Simsällskap har som mål att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde.
Väsby SS bedriver såväl motions -och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten.


Gemensamt för alla i Väsby SS är att det skall vara roligt med vatten.

 

Klicka här för att boka in dig till simskolan!
UTMÄRKELSER
2019-03-22 18:32
Vi vill Gratulera till 2018 år utmärkelser som delades ut på årsmötet 20 mars.

Årets simmare Tova Andersson

Goda framsteg kille Gustav Frödeberg

Goda framsteg tjej Louise Peacock

Årets träningsflit Martin Melinder

Årets tränare Isabell Blomqvist

Årets simlärare Felicia Gustavsson

Årets ungdoms tjej Michelle Wissinger

Årets ungdoms kille Christopher Lindblom

Årets Funktionär Helena Melander

Årets insats Shopen med Pia Frödeberg, Lena Fantenberg, Christina Areblad, Cecilia Ward och Camilla Brännbäck.

ÅRSMÖTE 20 MARS
2019-03-15 15:19

KALLELSE TILL VÄSBY SIMSÄLLSKAPS ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE (ÅRSMÖTE) 2019
Härmed kallas alla medlemmar i Väsby Simsällskap till 2019 års ordinarie föreningsmöte. Mötet hålls onsdag 2019-03-20, kl. 18.30 på Kairo fest och konferens, Upplands Väsby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRENINGSMÖTET 2019
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2019.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fråga om bildande eller nedläggning av sektion.
12. Val av
a. Väsby Simsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
d. två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. I detta val är ej ledamöter i styrelse, sektion eller kommitté valbara.
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid av ett år.
13. Behandling av inkomna förslag.
14. Övriga frågor

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Mötet avslutas i vanlig ordning med prisutdelning för KM samt utdelning av andra utmärkelser.
Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på Väsby Simsällskaps kansli, Husarvägen 29, fr.o.m. vecka 12.
Väsby Simsällskaps styrelse


Valberedningens förslag 2019:

Ordförande:

Tom Areblad

Ledamot:

Cecilia Ekdahl Krohn (2018-2020)

Pernilla Malmström (2018-2020)

Carolina Björkén (2019-2020)

Bob Melander (2019-2021)

Linda Rehnholm (2019-2021)

Mattias Brandt (2019-2021)

 

Suppleant

Andreas Eklund

Kattarina Tittelbach

 

Revisorer 2019

Hans Bredberg Finnhammars

  

Förslag på valberedning 2019

Kenneth Andersson ordf.

Annika Eklund

Marcus Lindström


SPONSORSIM 9:E MAJ 2019 KL 16.30-19.00
2019-03-15 09:25
Vi kommer arrangera SPONSORSIM den 9:e maj 2019. 
Berörda grupper är M1, M2, U1, U2, U3 och Elit/NIU.

Vi kommer sälja fika och ha lotteri.

Klicka här för mer information.
Klicka här för att ladda ner fler sponsoravtal

Lycka till!! Nu kör vi!!

SVENSKA SIMSPELEN 2019 NYTT DATUM
2019-03-14 14:28
Svenska Simspelen kommer arrangeras lördagen den 28 september och söndagen den 29 september 2019.

SHOPEN
2019-03-11 10:27
Information från Arena och shopen!
Torsdag 14/3 är sista dag för att beställa klubbvaror med leverans v20-21 så att ni säkert kan få hem era varor inför sommaren.

Hälsningar shopen och Arena
Nyheter från våra grupper
Aktuell Information om simskolan, 28/08 09:07 
Shopen, 31/05 14:30 
Funktionärer, 07/03 10:31 
Aktuell Information om simskolan, 31/01 14:07 
Funktionärer, 12/12 13:29 
Aktuell Information om simskolan, 12/12 12:44 
 
Våra sponsorer
AQUA