Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Väsby Simsällskap

Utvecklingstrappa

Klicka på bilden för en utskriftsvänlig version (PDF)

 

Simlinjen- Svenska simförbundets utvecklingstrappa

Simförbundets Simlinje är en utvecklingstrappa, som pekar på vilka färdigheter man bör sträva efter i olika utvecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, baserat på internationella modeller.

Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala/mentala delkapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all tränarutbildning inom Simförbundet. Den ska ge riktlinjer för att individen ska kunna utvecklas så långt han eller hon önskar och det är möjligt ur ett hälso- och elitperspektiv.

De åtta utvecklingsstadier bygger på vad simmaren uppnått i föregående stadium.  Därför är det viktigt att tänka på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. Verksamheten bör vara så individanpassad som möjligt. Figuren nedan visar hur stadierna är kopplade till perioden före, under och efter puberteten.

Väsby simsällskaps simskola och träningsgrupper följer dessa stadier. De två första trappsteg är inriktade på simskolan vilket ni kan läsa om under Väsby simsällskaps hemsida under fliken simskola. Från tredje stadiet börjar teknikgrupperna och för varje stadie så finns det en träningsplanering för varje grupp, se Väsby simsällskaps hemsida under fliken simning och träningsgrupper.
 
 
Våra sponsorer
AQUA