Väsby Simsällskap

Sektioner
Simsektionen

Christian Nyblom, ordförande simkommittén
Telefon:
E-post: christian@nyblom.com

Victor Lindekrantz
Mobil:
E-post: vl@vss.se

Marcelo Machado
Mobil:
E-post: mm@vss.se

Pär Gabrielsson
Mobil: 0708-55 56 97
E-post: pg@vss.se

Malin Borensjö
Tel: 08-59411300
E-post: mb@vss.se

Marie Sparrman
Tel: 08-59411300
E-post: msp@vss.se


Support – och föräldrasektionen

Pia Frödeberg, ordförande support- och föräldrasektionen
Mobil: 070-2974755
E-post: pf@vss.se, piaogustav.simma@hotmail.com


Tävlingskommittén

Patrik Sparrman, ordförande tävlingskommittén

Mobil:070-6549830
E-post: patrik@golvvarme.nu

Lennart Pettersson, funktionärsansvarig
Mobil:
E-post: lp@vss.se


Utbildningskommittén

Patrik Sparrman, ordförande utbildningskommittén
Mobil: 070-6549830
E-post: patrik@eodab.se

Marie Sparrman
Mobil: 08-59411300
E-post: msp@vss.se


Triathlonsektionen

Anders Brunander, ordförande triathlon
Mobil: 072-5761124
E-post: andersbrunander@gmail.com

Mer om triathlonsektionen här


Media/kommunikation

Björn Asp, ansvarig för intern och extern kommunikation
Mobil: 070-9426817
E-post: bjorn.asp@telia.com

 
Våra sponsorer
AQUA